dilluns, 19 de setembre del 2016

Grapeland aterra a AarhusGrapeland flytter fra Rønde til Latinerkvarteret i Aarhus
Spansk vin, cava, oliven olie og delikatesser – Grapeland er Latinerkvarterets nye specialbutik fra d. 1. oktober


Grapeland vil gerne være endnu en facet i vin og madglæden i Aarhus, og med vores fokus på Spaniens små passionerede vinbønder, mener vi, at vi kan give århusianerne nye oplevelser inden for smag og nydelse. Vi kender vores vinhuse indgående og har et nært venskab til mange af dem. Nogle af dem vil endda prøve at komme til åbningen af butikken, men intet er sikkert endnu (spaniere, og især vinbønder, er ret impulsive). Men det er helt sikkert at Xavi fra vinhuset Mas Vicenç kommer til Winemarket 5.0 i Ridehuset d. 5. november, og han kommer to dage inden, så vores kunder kan få en personlig snak og smagning i butikken.

For os er vin mere end noget man drikker, det er noget man oplever, og de oplevelser formidler vi videre i butikken og til vinsmagninger.

Samtidig med at vi flytter, udvider vi sortimentet af vine fra Spanien med flere vinhuse, endnu mere oliven olie og delikatesser.

For os er det vigtigt at fortælle historier om vinene, hvorfor vi flere gange om året er på rundtur i Spanien, for at besøge vinhuse og samle historier.

Vores inventar er også fyldt med gode historier, det er en blanding af nyt og gammelt, købt og hjemmelavet og med god hjælp fra især vores ældste søn og en ven til vores yngste søn med at lave borde og disk.

Grapeland består af Charite og Preben Nielsen. 

Preben har en baggrund som afdelingsleder af vinafdelingen i Magasin i Aarhus (1985-1988). Og interessen for vin har ikke ligget stille, selvom han har arbejdet i transportbranchen siden, lige nu som lagerchef på Aarhus havn. For godt tre år siden, gad jeg (Charite) ikke høre mere ævl om Prebens vinplaner, nu måtte det blive mere end snak! – i januar 2015 blev jeg selv en del af det lille vinfirma, og i november 2015 åbnede vi Grapeland butik i Rønde.

Vi lægge vægt på at finde vinhuse med små produktioner, som er drevet af passion, har en god historie og naturligvis vine der smager godt. Vinhuse som gør lidt ekstra ud af det at lave god vin, dvs. at arbejdet i marken og kælderen foregår med største omhyggelighed og med respekt for druerne. Hvorfor flere af vores vine er økologiske."Vin du bliver glad af" - er vores mål:) – Se mere på www.grapeland.dk

Kontakt mig meget gerne på mobil: 20119988 eller mail charite@grapeland.dk

Venlig hilsen

Charite Nielsen

Grapeland moves from Roende to the Latin Quarter in Aarhus
Spanish wine, cava, olive oil and dellis – Grapeland is the new specialty store in the Latin Quarter from October 1th

Grapeland would like to be yet another facet of wine and food in Aarhus, and with our focus on Spain's small passionate winegrowers, we believe that we can give the local residents new experiences in taste and enjoyment. We know our wineries very close and has a close friendship with many of them. Some of them will even try to get to the opening of the store, but nothing is certain yet (Spanish people, and especially winemakers are quite impulsive). But it is certain that Xavi from the winery Mas Vicenç will come to Wine Market 5.0 in Ridehuset November 5th, and he will comes two days before, so our customers can get a personal talk and tasting at the store.

For us, wine is more than something to drink, it's something you experience, and the experiences we communicate in the shop and wine tastings.

When we move, we expand the assortment of wines from Spain with new wineries, more olive oil and dellis.

For us it is important to tell stories about the wines, and we are in Spain several times each year to visit wineries and collect stories.
Our furniture is also filled with good stories, it is a mixture of old and new, bought and homemade and with good help, especially from our oldest son and a friend to our youngest son to make tables.

Grapeland is Charite and Preben Nielsen.

Preben has a background as head of the wine department at Magasin in Aarhus (1985-1988). And the interest in wine has not gone, though he has worked in the transport industry since, right now as a warehousemanager at Aarhus harbor. For more than three years ago, I'd (Charite) didn’t want to no more nonsense about Prebens wineplans, now it had to be more than talk! - In January 2015, I become a part of the small wine company, and in November 2015 we opened Grapeland store in Roende.
t is important for us to find wineries with small productions, which are driven by passion, has a good story and of course wines that taste good. Wineries that make a little extra out of making good wine, ie the field and the cellar is done with the utmost care and respect for the grapes. Why more of our wines are organic.

"Wine that makes you happy" - is our goal :) - See more at www.grapeland.dk

Contact me much like on mobile: 20119988 or mail charite@grapeland.dk

Sincerely
Charite Nielsen

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada